Kamuoyuna Önemle Duyurulur!

Genel Merkez Tahliyesi Hakkında | Basın Açıklaması
11 Nisan 2019
Asiltürk “Yeni bina için kampanya başlattık”
16 Nisan 2019
Hepsini göster

BASIN AÇIKLAMASI

Saadet Partisi Genel Merkez binası olarak kullanılan binamıza 11 Nisan 2019 Perşembe günü sabah erken saatlerden itibaren bir tahliye işlemi başlatılmıştır. Söz konusu bina tüm kamuoyunun yakından bildiği gibi Saadet Partimizin genel merkezi olarak bugüne kadar kullanılmaktadır. Tapuda kaydı ETAŞ A.Ş. olan bina, Saadet Partisi’nin kurulduğu 2001 yılından beri Saadet Partimizin genel merkezidir.

ETAŞ A.Ş. ise ortakları camiamız içindeki kişilerden emanetçi sıfatıyla oluşturulmuş, hiçbir ticari faaliyeti olmayan bir şirkettir. Bu emanetçilik yine zaman zaman camiamız içerisindeki güvenilir insanlara hisse devirleri şeklinde devam etmiştir. Bu hisse devirleri hiçbir zaman bir para/bedel karşılığında olmamıştır. Mehmet Altınöz ve Fatih Erbakan’ın şirketin hisselerine sahip olması emanetçi sıfatıyladır ve bu süreçteki hisse devirlerinden bir tanesidir. Bu kişiler aynı şekilde hisseleri devraldıkları sırada partimizin GİK/YDK üyesi konumunda idiler. Dolayısıyla devirler bundan önce olduğu gibi gerçekleşmiştir. ETAŞ A.Ş. hisseleri, bu kişilerin kendilerinin para vererek/satın alarak sahip oldukları bir şirket değildir. Tamamen camiamıza hizmet vermek üzere kurulmuş olan bir şirkettir. Kiracı ve kiralayan ilişkisi ise sadece kanuni mükellefiyetlerin yerine getirilmesi, vergi ve stopajların ödenmesi için oluşturulmuş bir sözleşmedir.

Bu somut gerçekler ortada iken Erbakan Hocamızın vefatından sonra genel merkez binamızın emanetçi durumunda bulunan Mehmet Altınöz ve Fatih Erbakan, 5 ortağı bulunan ETAŞ A.Ş.’nin diğer 3 ortağının itirazına rağmen genel merkezimize icra takibi başlatmışlardır.

Bunun üzerine partimizin avukatları tarafından bu binanın Saadet Partisi’ne ait olduğu ve ETAŞ A.Ş. ve ortaklarının emanetçi konumunda olduğuna dair Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde tapu iptal ve tescil davası açılmıştır. Davamızın görüldüğü mahkemece iddialarımızın haklılığını teyit edecek şekilde bu binanın tapu kaydı üzerine Saadet Partisi Genel Merkez lehine ihtiyati tedbir kararı konulmuştur.

Emanetçi sıfatıyla binanın sahibi görülen ETAŞ A.Ş. tarafından kira alacağı bahane edilerek, Genel Başkanımızın makam aracı dâhil genel merkez araçlarımız, Saadet Partimizin tapu kayıtları ve banka hesaplarına haciz işlemleri yapılmıştır. Haciz tehdidi altında talep ettikleri kira bedeli ve talep edilen faizlerin tamamı partimizden tahsil edilmiş ve partimiz üzerindeki tüm hacizler tarafımızdan kaldırılmıştır. Böylelikle iddia olunan kira alacağı tamamen bizden tahsil edilmiş ve karşı tarafın başkaca bir alacakları kalmamıştır.

Tüm talep edilen ödemeler yapılmış olmasına rağmen karşı taraf tekrar Ankara 11. İcra Hukuk Mahkemesi nezdinde tahliye davası açmıştır.

Tahliye kararı ile ilgili mahkeme sürecinin tamamlanmasından sonra 2018 Kasım ayı içerisinde karşı tarafın avukatları ve icra müdürlüğü aracılıyla genel merkez binamızın tahliyesine gelinmiştir. Bu tahliye işlemine karşı yapmış olduğumuz uygun bir süre verilmesi talebimiz ETAŞ A.Ş. avukatı tarafından kabul edilmemiştir. Buna rağmen icra memuru kendi inisiyatifiyle tarafımıza 1 aylık tahliye süresi tanımıştır.

Saadet Partisi olarak her ne kadar haksız olarak bu icra ve tahliye işlemine maruz kalmış olsak da yasal bir süreç ve kanuni bir zorlama olması nedeni ile tahliye işlemi tarafımızdan yerine getirilmesi bir zorunluluktur.

Ancak çok köklü ve yerleşik bir siyasi parti genel merkez binasının bir aylık bir sürenin, yeni bir yer bulunup taşınması için makul bir süre olmadığı ortadadır. Bu nedenle tarafımıza 4 aylık süre verilmesi için Ankara 9. İcra Hukuk Mahkemesine avukatlarımız tarafından müracaat edilmiştir. Bu müracaatımızın reddine dair Ankara 9. İcra Hukuk Mahkemesinin gerekçeli kararı 10.04.2019 tarihinde karşı tarafın avukatına tebliğ edilmiştir. Böylece bu kararın kendilerine tebliğinden sonra hiç zaman kaybetmeden bir gün sonra yani 11.04.2019 tarihinde, hiç beklenmedik şekilde, genel merkez binamıza emniyet mensupları, icra memurları ve avukatları aracılığıyla baskın şeklinde tahliye işlemini uygulamaya gelmişlerdir. Karşı tarafın ortaya koyduğu tahliye taahhüdü isimli belge tek taraflı/iyi niyetli olarak tarafımızdan verilmiş olup, söz konusu tahliye bu belgeye dayanılarak yapılmamıştır. Tahliyenin gecikmesinin asıl sebebi ise seçim sonuçları sürecinin tamamlanmamış olmasından kaynaklanmaktadır.

Şunun da bilinmesinde fayda vardır. Bu süre zarfında kanuni olarak tahliye zorunluluğunun yerine getirilmesinin idrakinde olduğumuz için uygun bir bina bulunmuş ve imza aşamasına gelinmişti. 3 gün içerisinde taşınma işlemlerimizi tamamlayacağımızı ifade etmiş olmamıza rağmen ne yazık ki 1 gün sonra tahliye işlemi başlatılmıştır.

Tahliyeye gelen karşı taraf avukat ve yetkililerine, 3 gün sonra yani 14 Nisan 2019 tarihine kadar tahliyenin tarafımızdan gerçekleştirileceğini dolayısıyla resmi işlemin şimdilik durdurulması talep edilmiştir. Bu talebimiz Fatih Erbakan’a iletildiği halde kendi avukatlarına “Kesinlikle başladığınız işi bitirin.” talimatı neticesinde bu talihsiz ve müessif olay yaşanmıştır. Ve getirilen kamyonlarla eşyalarımız karga tulumba binadan dışarıya çıkarılmıştır.

Taşıma işlemi devam etmekte, bununla birlikte hukuki süreç de devam etmektedir. Açtığımız ve lehimize devam eden ihtiyati tedbir kararı bulunan tapu iptal ve tescil davamız sonuçlanana kadar başka bir binada milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz.

Saadet Partisi, Erbakan Hocamızın ortaya koyduğu ilkeler ve hedefler doğrultusunda hiçbir menfaat ve güç karşında taviz vermeden çalışmalarını azim ve kararlılıkla sürdürmektedir.

Erbakan Hocamızın “Milli Görüşün tek partisi vardır. O da Saadet Partisidir. Kim ki Saadet Partisi’nden başka bundan sonra çıkar ‘Ben de Milli Görüşü temsil ediyorum’ derse palyaçoya benzer.” ifadeleri tarihe düşülmüş en büyük notlardan bir tanesidir. Bunun aksini iddia etmek Erbakan Hocamızın büyük ferasetini inkâr etmektir.

Bilinmelidir ki yapılan bu hareket bizim Milli Görüş tarihimiz içerisinde fevkalade basit bir hadisedir. Biz her zamanki gibi “Yaşanabilir Bir Türkiye”, “Yeniden Büyük Türkiye” ve “Yeni Bir Dünya” hedefimiz doğrultusunda canla başla çalışmaya devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Tacettin ÇETİNKAYA

Saadet Partisi Genel Sekreteri