• img
  EYLÜL 2018 EKONOMİK DURUM RAPORU
  Ülkemiz çok sayıda ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlar içinde kıvranırken Genel Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri 24 Haziran 2018’de yapıldı.
 • img
  Hak ve Adalet Ekseninde Kürt Meselesi
  Kürt Meselesi, ülkemizin en önemli ve en hayati meselelerinden biridir. İsimlendirilmesinde bile ittifak edilemeyen bu büyük mesele, gelinen noktada ülkemizin bir meselesi olmaktan öte daha kapsamlı ve geniş bir boyut kazanmıştır.
 • img
  Ekonomik Rapar - Mayıs 2018
  Ülkemiz çok sayıda ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlar içinde kıvranırken AK Parti iktidarı tarafından Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 24 Haziran 2018’de yapılması kararı alındı.
 • img
  Ekonomik Rapar - Nisan 2018
  AK Parti iktidarı tarafından çok değil 3 hafta öncesine kadar sürekli 2019 Yılı Kasım ayında yapılacağı söylenen Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri MHP’nin istediği 26 Ağustos 2018’den de 2 ay önce ki bir tarihe çekildi, 24 Haziran 2018’de yapılması kararı alındı.
 • img
  Mart 2018 | Ekonomi Raporu
  2019 Yılı Mart ayında yapılacak Yerel Yönetimlerin seçimlerine yaklaşık 1 yıl kaldı. Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de, eğer seçimler erkene alınmaz ise, 19 aylık bir süre kaldı.
 • img
  Ocak 2018 | Ekonomi Raporu
  2018 yılının ilk İl Başkanları ve İl Müfettişleri toplantısını yapıyoruz. İnşaallah bu sene de Ekonomik İşler Başkanlığı olarak her ay raporlarımızı hazırlayıp sizlerin istifadesine sunacağız.
 • img
  Adil Sistem / Adil Seçim
  SEÇİM KANUNLARI, SİYASİ PARTİLER KANUNU VE MECLİS İÇ TÜZÜĞܒNE DAİR TEKLİFLER
 • img
  Aralık 2017 | Ekonomi Raporu
  2018 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri tamamlandı. Bütçe hakkındaki bilgiler insanlarımızın ilgisini çekmektedir. Bu durumu dikkate alarak biz bu raporumuzda Türkiye ekonomisinin genel durumunu her zaman olduğu gibi özet olarak, 2017 yılı bütçesini ise biraz daha kapsamlı olarak ele alıp sizlerin istifadesine sunuyoruz.
 • img
  Kasım 2017 | Ekonomi Raporu
  Son aylarda gerek yurt içinde yaşanan terör olayları ve gerekse diğer sosyal ve siyasal olaylar, özellikle AK Parti içinde yaşanan olaylar ile komşu ülkelerde yaşanan çatışmalar Türkiye’de gündemi çok fazla etkiliyor ve ülkemizin gündemi bir anda değişiyor.
 • img
  Türkiye'de Gençlik - 2017
  Gençlik, insanın toplumsal değişimlerden en fazla etkilendiği dönem olmakla birlikte bu dönüşümlerin öncüsü ve taşıyıcısı olması bakımından da oluşturduğunun tespiti ve tahlili zorunlu görülmektedir
 • img
  Ekim 2017 | Ekonomi Raporu
  Son aylarda gerek yurt içinde yaşanan terör olayları ve gerekse diğer sosyal ve siyasal olaylar, özellikle AK Parti içinde yaşanan olaylar ile komşu ülkelerde yaşanan çatışmalar Türkiye’de gündemi çok fazla etkiliyor ve ülkemizin gündemi bir anda değişiyor.
 • img
  Üniversite Öğrencilerinin Problemleri
  Üniversitelerin varlık amacının toplumsal fayda, kalkınma ve bilimsel üretim olması gerekir. Bu amaca göre ihtiyaçlar tespit edilmeli, planlama yapılmalı ve yol haritası çıkarılmalıdır. Mevcut durumda ise bu amaçtan sapma ve plansızlık vardır.
 • img
  Eylül 2017 | Ekonomi Raporu
  Gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında yaşanan sosyal ve siyasal olaylar Türkiye’de gündemi çok fazla etkiliyor ve ülkemizin siyasi atmosferi bir anda değişiyor
 • img
  2017 | Şehir Hastaneleri Raporu
  Sağlıkta dönüşüm programının yeni bir safhası olarak gösterilen Şehir Hastaneleri, sağlık hizmetlerinin organizasyon ve sunumunda doğrudan ve dolaylı yönleri ile önemli değişiklikler oluşturacaktır. Bütün bu değişiklikleri çeşitli yönleri ile irdelemek maksadı ile bu çalışmayı yapmış bulunmaktayız.
 • img
  Temmuz 2017 | Ekonomi Raporu
  Mart 2017’de % 21.4 olan genç nüfustaki işsizlik oranı azalarak Nisan 2017’de % 19.8 olmuştur. Bir ay öncesine göre azalan genç nüfustaki işsizlik oranı bir yıl önceki işsizlik oranı ile karşılaştırıldığında yükselmiş olduğu görülmektedir.
 • img
  2017 | Ekonomi Raporu
  Devletin resmi kurumlarının hazırlamış oldukları veriler esas alınarak hazırlanan küçük hacimli bu kitabın Türk ekonomisinde son 10-15 yılda meydana gelen gelişmelere ışık tutacağı kanaatindeyiz ve ekonomiyi yakından takip eden tüm insanlarımıza faydalı olacağını umuyoruz.
 • img
  2017 | Eğitim Müfredatı İnceleme Raporu
  Mevcut eğitim sistemimiz karnenin sadece sol bölümünde yer alan ders notları öncelemektedir. Hâlbuki bunlar insani gelişimde yeterli değildir. Gerçek bir gelişim ve kalkınma için karnenin sağ tarafında yer alan davranış biçimlerine de gereken önem verilmelidir. Çünkü erdemden, ahlaktan ve maneviyattan yoksun bir bilgi insanlığın başına beladır.
 • img
  2017 | Aile ve Ahlaki Yozlaşma Raporu
  Ailelerin sağlıklı olabilmesi için en önemli şart annedir. Annenin şefkatli eli çocuğa mutlaka değmelidir. Kadının evine döndürülmesi ve anneliğin yüceltilmesi kadar erkeğin de evine döndürülmesi, aileyi merkezine alan bir zihniyete büründürülmesi gerekmektedir. Çünkü aileyi ancak kadın ve erkeğin karşılıklı sorumlulukları ile sevgi ve saygı diri tutabilir.
 • img
  2017 | İç Göç Raporu
  Toprak ayağımızın altından kayıyor. Yabancılara toprak satışları, taşınmaz mülk alımları, toprağın insansızlaştırılması, insanın topraksızlaştırılması gündeme alınması gereken önemli siyasi meselelerdir. Ayrıca ülke olarak bölgemizde yaşanan özellikle Suriye, Filistin ve Kıbrıs’ta yaşananlar meseleleri iç göçün kalkınmanın dışında diğer yönlerinin de olduğunu göstermektedir.
 • img
  Mayıs 2017 | Ekonomi Raporu
  İşsizliğin arttığı, enflasyonun yüksek seyrettiği, büyüme hızının azaldığı, döviz fiyatlarının yükseldiği, iç ve dış borçların arttığı, ihracatın azaldığı, dış ticaret açığı ve cari açığın arttığı, kısaca makro ekonomik göstergelerin olumsuz yönde seyrettiği bu şartlarda Türk ekonomisinin sıkıntıları artmaktadır. AK Parti hükümeti ekonomik sıkıntıları gidermek üzere bazı önlemler almakta, ancak alınan önlemler sorunların giderilmesinde fazla etkili olmamaktadır.
 • img
  Mart-Nisan 2017 | Ekonomi Raporu
  İşsizliğin arttığı, enflasyonun yüksek seyrettiği, büyüme hızının azaldığı, döviz fiyatlarının yükseldiği, iç ve dış borçların arttığı, ihracatın azaldığı, dış ticaret açığı ve cari açığın arttığı, kısaca makro ekonomik göstergelerin olumsuz yönde seyrettiği bu şartlarda Türk ekonomisinin sıkıntıları artmaktadır. AK Parti hükümeti ekonomik sıkıntıları gidermek üzere bazı önlemler almakta, ancak alınan önlemler sorunların giderilmesinde fazla etkili olmamaktadır.
 • img
  Şubat 2017 | Ekonomi Raporu
  Ülke ekonomileri değerlendirilirken ihracatın fazla olması, ithalatın ise az olması arzu edilir. Dış ticaret açığı ve cari açığın olması arzu edilmez. Hele hele cari açığın çok yüksek olması hiç istenmez. Ama Türkiye’yi yöneten iktidarlar maalesef cari açığı ortadan kaldırıp, cari dengenin sağlanmasında bir türlü başarılı olamıyorlar.