Türkiye’nin Komşularıyla İlişkileri

Türkiye’nin Komşularıyla İlişkileri

Dış güçlerin etkileri ve manipülasyonları ile milli menfaatlerimize aykırı olarak, yapay sebeplerden dolayı komşularımızla ilişkilerimizi gerginleştirmeyi tamamen yanlış bir davranış olarak görüyoruz.

Bütün komşularımızla, her alanda en ileri ilişkilerin kurulmasından yanayız. Mevcut sorunların bu ilişkiler sayesinde çözümlenebileceğine inanıyoruz. Türkiye komşularıyla sorunlarını ne Washington, ne Moskova, ne Brüksel ne de başka odaklar üzerinden konuşarak çözebilir. “Çok Taraflı Diplomasi” ve nerede, neyi yapabileceğini bilen bir anlayışla, Türkiye’nin ayakları yere daha sağlam basacaktır.