Türk Cumhuriyetleri ile İşbirliği

Türk Cumhuriyetleri ile İşbirliği

Tarih, kültür ve manevi bağlarla bağlı olduğumuz kardeş Türk Cumhuriyetleri ile temel ilkeler çerçevesinde, en ileri örnek ilişkilerin tesis edilmesini istiyoruz. Bunun için gerek ikili, gerekse müşterek üye olduğumuz kuruluşlar içindeki ilişkilerimizi geliştireceğiz. Ekonomik ve kültürel olarak yeni ve ileri işbirliği imkânlarını araştıracağız. Adriyatik’ten, Çin Seddi’ne uzanan bu kültür ve inanç havzamızın olması gerektiği gibi doğru ve sağlıklı ilişkiler ağı ile donatılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu gerçekleştirildiği takdirde, hem bölgemizin hem de dünya barışının olumlu etkileneceğine inanıyoruz.