İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)

Türkiye, İslâm İşbirliği Teşkilatı’nın güvenilir bir üyesi olarak, üye ülkelerle daha yakın ekonomik ve kültürel ilişkiler içerisinde olmalıdır. Kurulacak bu ilişkilerin geliştirilmesi karşılıklı yararımıza olacak şekilde en üst düzeye getirilecektir.

Uygulanan çifte standartların ortadan kaldırılması ve her türlü haksızlığın önlenebilmesi için, İİT’nin çok daha etkin bir hale getirilmesi konusunda Türkiye’ye önemli görevler düşmektedir. İnanıyoruz ki bu konuda her türlü önlemin alınması ve çabanın gösterilmesi, sadece 2 milyarlık İslam dünyasının huzur ve barışını sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda dünya barışına ve âdil bir uluslararası sistemin kurulmasına da önemli katkılar yapacaktır. İslam ülkeleri birlikte karar alabilmeleri ve ortak hareket edebilme kabiliyetlerinin gelişmesi, yaşanan olumsuzlukların ortadan kaldırılması adına önem arz etmektedir. Bu dünyanın herkes için yaşanabilir olması, tek taraflı güç kullanımların engellenebilmesi ile mümkün olacaktır. Aynı zamanda İslam ülkeleri kendi yer altı ve yer üstü zenginliklerini korumak, bunları öncelikle kendi halklarının istifadesine sunmak, sonra da insanlığın ortak değeri haline dönüştürecek adımları atmak zorundadırlar.

Bu çerçevede, Türkiye’nin öncülüğünde faaliyet gösteren “İslam Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK)”ın daha etkin, şuurlu ve verimli çalışmasını sağlayacağız.