D-8

D-8

Türkiye, 15 Haziran 1997'de D-8'lerin kurulmasına öncülük etmiştir. Türkiye bunu huzur, barış ve mutluluğun hâkim olduğu “Yeni Bir Dünya”nın kurulabilmesinin, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin katkılarıyla daha kolay gerçekleşebileceği inancıyla yapmıştır.

D-8'lerin kuruluşunu, insanlığın çektiği bunca acılardan sonra, D-8’lerin bayrağında yer alan altı temel ilke üzerine, yeni bir dünyanın kurulması için günümüze bir ışık olarak görmekteyiz.

Ülkeler arasındaki sorunların çözümü ve yeni bir dünyanın kurulmasında aşağıda açıkladığımız altı esas, yeni bir ruh, yeni bir heyecan getirecektir. İkinci Dünya Savaşı sonrası galip devletlerin Şubat 1945’te Yalta’da oluşturdukları mevcut dünya düzeni, insanlığa huzur getirmemiştir. Yeni bir uzlaşma zeminine, yeni bir başlangıca ihtiyaç vardır. D-8 bu uzlaşma zemininin ana aktörüdür.D-8gelişmekte olan ülkelerin temsilcisi olarak konumlandırılmalıdır. Ümit ediyoruz ki; böylece barış, diyalog, adalet, eşitlik, işbirliği, insan hakları ve demokrasi ilkeleri çerçevesinde sorunları çözüme kavuşturup, özlenen, âdil uluslararası sistemi birlikte kurmaları ancak bu samimi çabalarla mümkün olacaktır.